Zbor Građana Gornja Rijeka

Zbor građana za katastarsku izmjeru na području općine Gornja za dio k.o. Gornja Rijeka

Dana 19.09.2017. godine u 18.00 h u Vatrogasnom domu Gornja Rijeka održati će se zbor građana. Poziv za zbora građana možete preuzeti ovdje.